Veiligheid

Hoe veilig voel jij je binnen je team? Is er veel onrust en gedoe in jouw team? En waar kan dat mee samenhangen? In een team waarin ik werkzaam was, ging ook zoveel tijd verloren aan alles rondom ons werk, dat we lang niet altijd toekwamen aan datgene waarvoor we eigenlijk aangenomen waren. Over de naar onze mening onterechte keuzes die gemaakt werden, de verwarring of deze taak nu wel of niet bij onze afdeling hoorde enz. Slopend!

Ordening

Binnen een systeem (familie, team, afdeling of organisatie) heeft alles en iedereen zijn eigen plek. Binnen families is de ordening heel helder – en wordt jouw plek in de ordening bepaald door het moment van jouw geboorte. Je bent de oudste, middelste, jongste enz. In organisaties is dit ingewikkelder, omdat er altijd meerdere ordeningen tegelijk actief zijn. O.a. de ordening in leidende principes, ordening in functies, in leeftijd, duur dienstverband enz. En juist als de ordening niet duidelijk is, kan onrust en onveiligheid ontstaan. Er gaat dan vaak veel energie gaan zitten in de vraag waar je thuis hoort in de ordening of over de verwarring waar je als organisatie of team voor staat. Helderheid over de leidende principes kan dan heel helpend zijn.

Wat zijn belangrijke waarden in jouw organisatie?

Leidende principes in systemische termen zijn belangrijke waarden binnen je organisatie. Het is iets anders dan de missie en visie. Een missie of visie heeft vaak een meer geconstrueerd karakter. Leidende principes zijn er al. Je bent het al. Het zit al in je organisatie en iedereen herkent ze als ze benoemd worden. Of je nu ZZP-er bent of in een grote organisatie werkt. Het geldt voor alle bedrijven. De leidende principes behoeven ook geen verdere uitleg – je weet wat ermee bedoeld wordt. Je kunt ze eventueel ook herkennen in de woorden die vaak gebruikt worden door jouw klanten. Wat zeggen zij over jouw organisatie?

Belangrijke waarden voor mijn eigen bedrijf zijn vrijheid, groei en zuiverheid. Woorden die voor mij direct betekenis hebben en van waaruit ik handel. Soms strijden ze nog wel om volgorde van belangrijkheid. Vrijheid staat echter altijd op nummer 1. En niet voor niets noem ik mijzelf dan ook Verdwaalcoach – in vrijheid jouw (groei)pad ontdekken. Verdwalen om te kunnen vinden J. 

In gesprek

Verwarring, onduidelijkheid en daarmee onveiligheid kan ontstaan als verschillende medewerkers – verschillende leidende principes en verschil in belangrijkheid aanhangen. Veel gedoe, onrust en onbegrip. En hoe kom je dan goed met elkaar in gesprek? En waar kun je elkaar op aanspreken? Het is dan heel mooi om met elkaar als collega’s na te gaan wat jullie specifieke leidende principes zijn. En hoe dit ervaren wordt door de individuele personen. Een belangrijke vraag die je kunt stellen is (en vraag vooral goed door – wees niet tevreden met het eerste antwoord):

Wat zijn wij in essentie voor onze klant?

En als er overeenstemming is over de 2-3 belangrijkste principes, inclusief volgorde, dan zal je merken dat door deze helderheid er meer veiligheid ontstaat binnen jouw team of afdeling. En dat ook de communicatie onderling makkelijker zal verlopen.