Veranderen

Innovatie, veranderen, transformeren. We leven in een tijd waarin we altijd in beweging zijn. Er zijn immers grote veranderingen in de wereld om ons heen. En als bedrijven en individuen willen we mee in deze verandering. En hoe behoud je in deze turbulente wereld je innerlijke rust?

Plek

Het is goed om na te gaan waar de impuls tot veranderen vandaan komt. Recent was ik betrokken bij een team dat volop in verandering was. De reden voor verandering was de ontevredenheid van de organisatie over de dienstverlening van deze afdeling. De afdeling is compleet over de kop gegaan. Er zijn nieuwe functies gecreëerd. Er zijn mensen vertrokken en nieuwe mensen aangesteld. En nu is het zoeken naar de plek, die een ieder binnen dit team inneemt.

Systemische blik

En als ik dan naar dit proces kijk en mijn systemische bril opzet, dan zijn er een nog een aantal vragen onbeantwoord. Want waar ligt het eigenaarschap voor deze verandering? Het is geen teambesluit geweest om op deze manier te gaan werken; het team is wel geïnformeerd en meegenomen in het proces. Het eigenaarschap wordt niet door het team gedragen. Door wie dan wel?

Verder is het team op dit moment met elkaar druk bezig om te kijken hoe de dienstverlening er in de nieuwe teamstructuur uit zou moeten zien. Een mooi proces dat ze met elkaar aangaan. En hoe moeilijk is de vraag te beantwoorden: “Waar zeggen we voortaan “nee” of “niet meer” tegen?”. En hoe gemakkelijk wordt voorbij gegaan aan wat misschien eerst nog gezien en erkend moet worden? Wat gaat er mogelijk verloren bij de nieuwe werkwijze? Een belangrijke waarde, een manier van werken, een persoon, de identiteit van het team? En wat wil het team meenemen vanuit het verleden in de nieuwe werkwijze en waar nemen ze afscheid van?

In balans

Om in balans te kunnen blijven binnen deze grote veranderingen, is het belangrijk dat de pijn en verdriet die met dit proces verbonden zijn, gehoord en gezien worden. Dat we bewust stil staan bij het verleden. Dat we zowel de goede en waardevolle dingen zien, als ook de zaken die niet goed liepen. Vaak komen de moeilijke zaken in de onderstroom terecht. We spreken er met elkaar niet meer over. Door het benoemen en erkennen van deze onderstroom ontstaat echter ruimte en lucht en is het team beter in staat om met elkaar de blik vooruit te richten.